SERVEIS

 Estudi de la marxa o de la petjada

L’estudi de la marxa analitza el peu en estàtica i en dinàmica per tal de comprendre com aquest afecta a la resta del cos i amb l’ objectiu d’ evitar o disminuir el risc de qualsevol tipus de lesió.


 Suports plantars o plantilles

Tractament ortopodologic personalitzat preventiu i/o correctiu ( plantilles ). Estem especialitzats en l´adaptació de plantilles personalitzades a cada pacient utilitzant la tècnica d'aplicació directa ( TAD ).  S'utilitzen els millors material que hi ha actualment al mercat amb el fi de donar un tractament totalment personalitzar i de màxima qualitat.


 Ortesis de Silicona

La ortesiologia consisteix en la aplicació de silicona de diferents consistència amb el fi d'obtenir resulats correctors i/o protectors de les possibles patologies dels dits i avantpeu com podria ser els dits en urpa, ulls de poll interdigitals, etc ...
 

 Podologia pediàtrica

 En els nens és molt important diferenciar  l’evolució normal del creixament amb els trastorns patològics. Molts dels problemes com els peus valgs, marxes en intraversió, malaltia de Sever, ... poden ser corregits si es detecta el problema el mes aviat possible.


 Podologia Geriàtrica

Els peus de la gent gran requereixen una major atenció degut a complicacions relacionades com ara la diabetis mellitus, trastorns vasculars, artrosis, artritis. Aquests possibles trastorns i el pas del temps fan que moltes vegades la qualitat de vida dels mes grans es vegi  afectada.  Peu diabètic


Atenció podològica a persones diabètiques amb patologia vascular i neuropàtica crònica    

El Decret 28/2009 de 24 de febrer de 2009 va aprovar aquesta nova prestació complementària a les prestacions comuns del Sistema Nacional de Salut.

 

Com es tindrà accés a l'atenció podològica?

Com en totes les malalties, s'inicia a partir de l'atenció primària de salut, tot i que també els i les especialistes poden indicar l'atenció podològica seguint els criteris que ha fixat el CatSalut.

El teu metge o metgessa et diagnosticarà, i et farà el paper de derivació cap al podòleg o podòloga i se't facilitarà una llista dels i les profesionals del teu àmbit territorial perquè el triïs. El paper de derivació l'hauràs de donar al podòleg o podòloga el dia de la visita.


La visita s'haurà de fer com a molt tard 10 dies després de la derivació i tindràs dret a 3 visites anuals i el podòleg informarà el teu metge o metgessa i farà un informe després de la primera visita i al final de la tercera. Excepcionalment, mitjançant una aprovació de les regions sanitàries, es podrien aprovar noves visites dins l'any si la patologia ho necessita.

El CatSalut no t'inclourà cap visita domiciliària ni cap tipus de transport sanitari ni cap ajut per desplaçament.

ns vasculars, artrosis, artritis. Aquests possibles trastorns i el pas del temps fan que moltes vegades la qualitat de vida dels mes grans es vegi  afectada. 


Quiropodologia

Durícies, ulls de poll, ungles clavades, berrugues plantars, etc.